skip to Main Content

Ferestre spre cer

 

          Artist cu o bogată şi complexă activitate, exercitată cu succes pe mai multe registre ale artelor vizuale, de la restaurarea operei de artă şi până la creaţie propriu-zisă, Andrei Efremov excelează în tehnica vitraliului, îndeosebi a vitraliului pictat. Experienţa sa de restaurator, contactul cu monumentele reprezentative ale artei medievale, l-au ajutat permanent să-şi diversifice şi să-şi îmbogăţească propriile lucrări, cărora le conferă o dimensiune religioasă explicită şi asumată.

Numeroase dintre vitraliile realizate de Andrei Efremov sunt de fapt icoane pictate pe un alt suport decât cel tradiţional, al lăcaşului de cult ortodox, pe care însă, cu timpul, şi acesta le-a asimilat. Prin structura şi natura sa, vitraliul este gândit pentru un spaţiu anume, bine delimitat în arhitectura bisericii: fereastra, deschidere către lumea din afară dar şi către cerul din care vine lumina. Fiindcă în absenţa luminii, vitraliul n-ar putea exista. Artistul se foloseşte de această proprietate, reuşind să facă mai convingătoare şi mai percutante chipurile sfinţilor reprezentaţi,

Imaginile de sorginte religioasă pe care le creează Andrei Efremov îşi au rădăcinile în arta bisericească răsăriteană. Compoziţiile sale, pe cât de echilibrat articulate, pe atât de diafane, se îmbogăţesc printr-o cromatică astfel controlată, astfel încât lumina să poată conferi un surplus de strălucire portretelor de sfinţi sau simbolurilor fundamentale ale creştinismului –între care crucea deţine locul central – pe care artistul le înfăţişează.

Pentru unul dintre spaţiile brâncoveneşti de la Mogoşoaia, Andrei Efremov a gândit o serie de vitralii pictate a căror tematică să se circumscrie sărbătoririi praznicului Sfântului Gheorghe, din ultima zi a Săptămânii Luminate. Prin exploatarea luminii naturale şi prin meditaţia asupra luminii necreate, vitraliile sale se întâlnesc, deopotrivă, cu compoziţiile pictate pe sticlă ale Mariei Constantinescu, dar şi cu cealaltă serie de vitralii, realizate de Răzvan Zahu, şi, pe anumite paliere mai subtile, chiar şi pictura lui Dan Minea, într-un spectacol vizual ce se adresează în primul rând sufletului celor ce se vor împărtăşi din bucuria praznicului.

 

Luiza BARCAN

Back To Top